6 dôvodov prečo sme sa rozhodli pre domáce vzdelávanie

zdroj Pinterest

O domácom vzdelávaní

Domáce vzdelávanie je na Slovensku stále častejšie sa zjavujúca téma. Či už tomu napomohla momentálna situácia vo svete alebo skrátka iná generácia ľudí, ktorí uvažujú odlišne od svojich rodičov, to už nie je podstatné.

Dôležité je, že sa pre súčasných rodičov detí predškolského a aj školského veku otvára nová možnosť, ako zo svojich detí vytiahnuť to najlepšie a nepoukazovať na to, čo im nejde.

U nás to nebolo rozhodnutie zo dňa na deň. Zojka bola dokonca prihlásená na základnú školu. Po jednom rozhovore s vedením školy sme si však uvedomili, že tomuto sa chceme presne vyhnúť.

zdroj Pinterest

Domáce vzdelávanie vo svete

Najviac homeschoolerov je Spojených štátoch, na Novom Zélande, v Kanade, v Spojenom Kráľovstve a Austrálii. Vo Veľkej Británii počet homeschoolerov v rokoch 2015 až 2018 narástol o 40%.

Domškoláci vykazujú v testoch od 15% do 30% lepšie výsledky ako bežne vzdelávané deti. Najnovšie výskumy dokonca ukazujú, že najlepšie výsledky dokazujú tí žiaci, ktorí boli homeschoolovaní celú školskú dochádzku.

Poďme teraz už na dôvody, prečo začať uvažovať o domácom vzdelávaní:

  1. Deti môžu ísť vlastným tempom. Učia sa, čo ich zaujíma do hĺbky. Nie sú držané tempom ostatných v triede. Vedia sa rozvíjať v témach, ktoré sú im blízke a zaujímajú ich. Každé dieťa je iné a každé sa učí inak rýchlo. Pri domácom vzdelávaní idete tak, ako vaše dieťa potrebuje. Niekedy pomalšie a niekedy rýchlejšie. Prispôsobujete sa jeho potrebám.
  2. Dieťa neprežíva stres, ktorý v škole spôsobujú testy, diktáty, odpovede pred celou triedou. Introvertné dieťa môže pri odpovedaní pred ostatnými ostať traumatizované na celý život. Nenadarmo sa toľko ľudí učí teraz vystupovať pred ľuďmi a prednášať. To, že ste šikovný manažér neznamená, že sa viete postaviť pred ľudí a prednášať. Dieťa nemusí bojovať s potrebou zapadnúť do kolektívu, čo môže byť tiež často náročné a sprevádzané nechcenými zážitkami, ktoré si v sebe nesieme až do dospelosti. Vyhnete sa posmievaniu, šikanovaniu a možno nechceným návykom odkukaným zo školy. Deti učené doma majú vyššiu sebadôveru a stávajú sa skôr emočne zrelými dospelými.
  3. Žiadne domáce úlohy. Rodičov určite poteší, že ich po príchode zo školy nečaká opäť stôl, unavený potomok a domáce úlohy. Keďže dieťa je procese učenia hlbšie zainteresované, domáce úlohy nie sú potrebné. Dieťa sa cez deň učí podľa potreby 1-3 hodiny a poobede môže stráviť tak, ako chce. Či už hrou s kamarátmi alebo venovaním sa činnosti, ktorá ho skutočne baví.
  4. Posilňovanie rodinných vzťahov, tým, že je dieťa doma a rieši sa s ním všetko osobne, vzťahy sú hlbšie, rodiny sú súdržnejšie. Riešite všetko, čo má dieťa na srdci a odpovedáte na jeho zvedavé otázky.
  5. Flexibilný rozvrh – učiť sa môžeme doma, ale aj na dovolenke. Nie sme viazaní žiadnym rozvrhom od do. Obedujeme keď sme hladní a čo máme radi. U nás je tu navyše fakt, že sme vegáni a toto v školskej jedálni možné nie je. Doma sa dieťa prestravuje zdravšie ako v škole. Dokonca by sme museli mať papier od Dr., prečo naše dieťa neje školskú stravu. Výlety teda podnikáme aj uprostred týždňa, kedy je všade menej ľudí.
  6. V prípade zatvorenia tried alebo škôl nemusí byť dieťa online na tablete a presedieť deň na monitore. Pokračujete tak ako keby sa nič nedialo.

PS: Nebojte sa. Nebude im chýbať socializácia, pokiaľ im to umožníte. Kamoši z ulice, z krúžkov, rodinní známi. Koľko kamarátov máte zo základnej školy doteraz? To že s niekým sedíte v jednej triede a máte 5 min prestávku vám predsa nezaručuje žiadnu socializáciu. Deti prihláste na krúžky, kde sa stretnú s rôzne starými inými deťmi, budú sa ťahať za staršími a robiť to, čo ich baví. Mať spoločné záľuby je predsa viac ako chodiť do tej istej školy.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík