Ktoré dýchacie cvičenie je pre mňa vhodné?

[tatsu_section bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= \'{„d“:“scroll“}\‘ bg_position= \'{„d“:“top left“}\‘ bg_size= \'{„d“:“cover“}\‘ bg_animation= „none“ padding= \'{„d“:“15px 0px 15px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ section_height_type= „auto“ custom_height= \'{„d“:““}\‘ vertical_align= „center“ top_divider= „none“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ top_divider_height= \'{„d“:100}\‘ top_divider_position= „above“ bottom_divider_height= \'{„d“:100}\‘ bottom_divider_position= „below“ top_divider_color= „#ffffff“ bottom_divider_color= „#ffffff“ invert_top_divider= „0“ invert_bottom_divider= „0“ flip_top_divider= „0“ flip_bottom_divider= „0“ section_id= „“ section_class= „“ section_title= „“ offset_value= „0“ full_screen_header_scheme= „background–dark“ overflow= „“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ border_radius= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ key= „gwimxyo3za8pstqv“][tatsu_row full_width= „0“ bg_color= „“ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ no_margin_bottom= „0“ equal_height_columns= „0“ gutter= „medium“ column_spacing= „“ fullscreen_cols= „0“ swap_cols= „0“ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px“}\‘ row_id= „“ row_class= „“ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ border_radius= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gwimxyo44e7gu0mt“][tatsu_column bg_color= „“ bg_image= „“ bg_repeat= „no-repeat“ bg_attachment= „scroll“ bg_position= \'{„d“:“top left“}\‘ bg_size= \'{„d“:“cover“}\‘ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ margin= \'{„d“:““}\‘ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:““}\‘ border_color= „“ border_radius= „0“ box_shadow_custom= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ bg_video_mp4_src= „“ bg_video_ogg_src= „“ bg_video_webm_src= „“ overlay_color= „“ overlay_blend_mode= „normal“ animate_overlay= „none“ link_overlay= „“ vertical_align= „none“ sticky= „0“ offset= \'{„d“:“0px 0px“}\‘ column_parallax= „0“ column_width= \'{„d“:“100″}\‘ column_mobile_spacing= „0“ image_hover_effect= „none“ column_hover_effect= „none“ hover_box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ overflow= „“ col_id= „“ column_class= „“ top_divider= „none“ top_divider_height= \'{„d“:“100″,“m“:“0″}\‘ top_divider_color= „#ffffff“ flip_top_divider= „0“ top_divider_zindex= „9999“ bottom_divider= „none“ bottom_divider_height= \'{„d“:“100″,“m“:“0″}\‘ bottom_divider_color= „#ffffff“ flip_bottom_divider= „0“ bottom_divider_zindex= „9999“ left_divider= „none“ left_divider_width= \'{„d“:“50″,“m“:“0″}\‘ left_divider_color= „#ffffff“ invert_left_divider= „0“ left_divider_zindex= „9999“ right_divider= „none“ right_divider_width= \'{„d“:“50″,“m“:“0″}\‘ right_divider_color= „#ffffff“ invert_right_divider= „0“ right_divider_zindex= „9999“ z_index= „0“ hide_in= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ layout= „1/1“ key= „gwimxyo48e80lbj2“][tatsu_text bg_color= „“ color= „“ max_width= \'{„d“:“100″}\‘ wrap_alignment= „center“ text_alignment= \'{„d“:“left“}\‘ margin= \'{„d“:“0px 0px 30px 0px“}\‘ box_shadow= „0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0)“ padding= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ border_style= \'{„d“:“solid“,“l“:“solid“,“t“:“solid“,“m“:“solid“}\‘ border= \'{„d“:“0px 0px 0px 0px“}\‘ border_color= „“ border_radius= „0“ text_typography= \'{„d“:““}\‘ hide_in= „“ css_id= „“ css_classes= „“ animate= „1“ animation_type= „none“ animation_delay= „0“ animation_duration= „300“ key= „gwimxyo4eceagveu“]

Stručný prehľad dýchacích cvičení.

Sú toho plné sociálne siete. Manažéri aj duchovní hľadači dýchajú ráno, na obed, večer, pred spaním. Nabudiť sa. Zaspať. Ukľudniť sa. Uvoľniť sa. Ponoriť sa.

Wim Hof. Butejko. Soma Breath. Pranajáma. Je ich veľa druhov, veľa dôvodov, prečo tú alebo onú metóduz nich cvičiť. Západné versus východné „prístupy“. Nevieš sa v tom orientovať? Presne preto vznikla táto malá príručka, ktorá ti vysvetlí hlavné charakteristiky dýchacích cvičení. Po jej prečítaní budeš mať dostatočný prehľad na to, po ktorom v danom životnom období alebo situácii siahnuť.

Dych a meditácia je kľučom seba-regulácie nervového systému. Naše telo a myseľ sú neuveriteľne komplexné a inteligentné mechanizmy. Problémom je, že my si naivne myslíme, že vieme, čo je pre ne „najlepšie“ a v hluku okolia a vlastnej mysle nepočujeme, keď sa nám snažia „povedať“, že máme vnútorný problém. Preto sa väčšina z nás už v skorom veku vychyľuje z rovnováhy. Nastávajú choroby, stres.

Niečo tak zdanlivo jednoduché ako dych nás dokáže spojiť so sebou samým. Dokážeme sa dýchaním skľudniť natoľko, že telo spustí svoje samo-liečiace mechanizmy. Nebudem zachádzať do detailov, to si nechám na iný článok. Len som chcel zdôrazniť, že práca s dychom má nesmierne benefity pre telo, emócie a myseľ.

Spomeniem niekoľko z tých benefitov:

  • zlepšuje náladu, odbúrava stres, celkové uvoľnenie
  • dovoľuje telu spustiť proces samo-liečby
  • vedomá práca s emóciami, často potlačenými, ktoré sú príčinami našich problémov
  • zlepšuje metabolizmus
  • napomáha kvalitnému spánku

Pozrime sa teda na niekoľko obľúbených metód.

Wim Hof

Wim Hof

Určite každý, kto sa dnes venuje dýchacím cvičeniam, práce s energiou a telom, počul o tejto metóde. Je to momentálne najpopulárnejšia „cesta“ k objaveniu sily vlastného dychu. Wim Hof, snežný muž, neskutočne spopularizoval dôležitosť dýchania v procesoch odbúravania stresu, uvoľňovania sa, práce s telom, emóciami a mysľou. Wim Hofova metóda spočíva v kombinácii nádychov do plna a výdychov uvoľnením, po cca tridsiatich nádychoch prichádza zadržanie dychu, ktoré sa postupne predlžuje. Toto celé sa zopakuje tri-štyri krát, ale pri dlhšich sedeniach (ležaniach) sa to praktikuje hodinu a viac. Jedná sa o to, že telo sa pri rytmickom dýchaní „nabije“ kyslíkom a pri zadržaní sa využíva tzv. dočasná hypoxia, čo znamená postupn zníženie úrovne kyslíka. V tomto stave je telo nútené zefektívniť svoju prácu s kyslíkom, čo má veľa benefitov. Nesporné benefity prináša aj stav hypoxie, podľa niektorých výskumov kmeňové bunky (t.j. bunky, ktoré vedia nahradiť akúkoľvek bunku v tele) sa v tomto stave aktivizujú. Treba si však uvedomiť, že hlbšie stavy hypoxie nastávajú po cca. dvoch minutách zadržania výdychu. Tam sa však človek vie relatívne rýchlo dopracovať, ak cvičenia denne opakuje. Nevýhody Wim Hof metódy, ako to vnímam ja, že je moc „akčná“ a pri rýchlom spôsobe dýchania aktivuje sympatikus, čo nemusí vyhovovať každému. Podotýkam, že Wim Hofova metóda pozostáva nielen z dýchacích cvičení, ale patrí tam aj vystavovanie sa chladu (studené sprchy, ľadové kúpele) a nastavenie mysle (fokus, meditácia).

Butejkova metóda

V roku 1956 dr. Butejko spozoroval, že ľudia, ktorí trpia chronickými chorobami majú rôzne vzorce dýchania. Choroby boli v pokročilom štádiu najmä v prípadoch, keď pacienti dýchali ústami a mali zrýchlený rytmus dychu. Tieto vzorce sa ešte markantnejšie prejavovali počas spánku. Na základe týchto pozorovaní Butejko vyvinul metódu, ktorá sa sústredí na dýchanie cez nos a celkové spomalenie procesu dýchania. V kľude by sme mali dýchať tak, aby náš dych nebolo ani počuť. Opačný spôsob dýchania spôsobuje hyperventiláciu, aj preto, lebo sa zbavujeme oxidu uhličitého a to signalizuje telu, že má nedostatok dychu. Tento proces mení pH krvi a spôsobuje acidózu, ktorá má neblahý vplyv na naše zdravie. Nedostatok CO2 (oxidu uhličitého) obmedzuje citrátový cyklus. Výsledkom je dramatické obmedzenie tvorby energie v tele. Je omylom si myslieť, že oxid uhličitý je odpadová látka. Práve naopak – jeho nadbytok alebo úbytok je faktor, ktorý vedie k ohrozeniu správnej funkcie pľúc a mozgu. Podotýkam, že toto sa týka bežného dýchania a nespadá to pod vedomé krátkodobé zadržanie dychu, ktoré som spomenul pri Wim Hof metóde. To práve naopak prínáša enormné benefity pre telo a psychiku. Butejkova metóda je založená na tzv. kontrolnej pauze, ktorá by sa po niekoľkých týždňoch pravidelného cvičenia mala predlžovať. Podstatné je, že táto metóda sa zameriava na celodenný proces dýchania na rozdiel od „extatických“ metód, akými sú Wim Hof a Soma Breath, ktoré sa sústredia na intenzívne prežívanie dýchacieho procesu počas cvičenia.

Soma Breath

Soma Breath

Keď som asi pol roka intenzívne cvičil Wim Hofovu metódu (spravil som si dva online kurzy a tiež som bol na kurze na Slovensku), začal som sa rozhliadať po alternatívach, ktoré by mi rozšírili obzory v tejto oblasti a Soma Breath mi vtedy vyšla ako veľmi atraktívna metóda. Jej zakladateľ Niraj Naik vytvoril naozaj zaujímavú a mocnú kombináciu hudby a dýchacích cvičení. Mňa ako hudobníka to zaujalo natoľko, že som si začiatkom roka 2021 spravil inštruktorský kurz v tejto metóde a oficiálne môžem ľudí sprevádzať touto metódou. Soma Breath je kombinácia rytmických dýchaní (kombinované s prácou s energiou) so zadržaniami dychu, ktoré sa postupne predlžujú. V tomto sa podobá Wim Hofovej metóde, ale hlavný rozdiel je v tom, že rytmy nádychov a výdychov sa menia podľa toho, v ktorej fáze dýchacieho cvičenia sa človek nachádza. Prechádza sa z pomerov 2 (nádych) : 4 (výdych) až k pomeru 1:1 v rýchlejšom tempe, čiže výsledky počas dýchania a zadržania sa značne líšia a človek takto pracuje s väčším spektrom svojho energetického tela. Unikátny je 21-dňový Awakening protocol, kde človeka inštruktor sprevádza tri týždne postupne protokolom, ktorý sa venuje transformácii vnímania. Každý týždeň prináša akoby hlbšiu úroveň poznania a práce s telom, emóciami a mysľou. Tiež je k dispozícii veľké množstvo materiálov, ktoré sa týkaju vedy dychu a jej aplikáciam.

Stanislav Grof

Holotropné dýchanie

Táto populárna metóda bola vyvinutá psychoterapeutom Stanislavom Grofom spolu s jeho manželkou v 70tych rokoch. Grof je známy aj popularizáciou LSD, ktoré využíval v rámci transpersonálnej terapie. Typickým znakom holotropného dýchania, ktoré môže trvať aj 2-3 hodiny, je, že sa robí v pároch. Jeden je tzv. „dýchač“ a druhý je „prísediaci“, ktorý dohliada na „dýchača“ počas celého procesu. Dýchač sa zapája do procesu len vtedy, keď je potrebný. Súčasťou týchto sedení sú certifikovaný inštruktori. Dýchanie pozostáva v silnom nádychu cez nos a vypustenie cez ústa. Dych sa nezastavuje, je dôležité, aby bol nepretržitý. My totiž máme tendencie dych zastaviť, keď sa deje niečo emociónalne intenzívne a holotropné dýchanie sa snaži tieto procesy identifikovať a intenzifikovať do tej miery, že sa integrujú. Počas procesu hrá dramatická hudba, ktorá sa často mení a táto kombinácia dokáže v „dýchačoch“ vyvolať intenzívne katartické stavy – plač, smiech, hnev. Naše emócie máme „uväznené“ v tele a holotropné dýchanie sa snaží tieto blokády odstrániť touto energetickou prácou. Treba podotknúť, že táto metóda je veľmi intenzívna a preto treba zvážiť, či je pre daného jedica vhodná, ale samozrejme, keďže sa jedná o proces, ktorý je vedome riadený, „dýchač“ môže proces zastaviť, ak je mu nepríjemný. Na záver sa maľuje mandala a kto má chuť, môže s ostatnými zdieľať svoje zážitky a pocity.

Pranajáma

Dýchacie cvičenia nie sú žiadna novinka na trhu. V Indii a iných štátoch sa tieto praktiky robia už tisícročia, len sa teraz nakombinovali, skĺbili s modernými technológiami a vďaka internetu sa pod rôznymi menami masívne rozšírili. Pránajáma (doslova ovládanie prány – energie) je podľa historikov stará okolo 10 tisíc rokov. Napríklad Kumbhaka je zadržanie dychu, Kapalabhati – dych draka – je energické dýchanie. Dá sa povedať, že všetky moderné techniky vycházdajú z tejto prastarej indickej „technológie“ ovládania dychu. Pri pránajáme používame tiež rôzne bandhy (uzatvorenia svalov) a mudry (pozície dlane a prstov). Tiež sú populárne rôzne očistné dychy a striedanie nosných dierok pri dýchaní.

Breatharia

Počas mojej cesty dychu som vyvinul vlastnú metódu dýchacích cvičení, čiže sa nesnažím ísť nejakou konkrétnou cestou, ktoré sú v tomto článku popísané. Typickou črtou mojich workshopov je práca s energiami tela, relaxácia, zadržania dychu a celý proces je sprevádzaný hudbou, pričom dbám na to, aby boli použité „živé“ nástroje. Často v kombinácii s hudbou, ktorá pôsobí ako doplnok k týmto nástrojom. Rád vás dýchacími cvičeniami prevediem na niektorom z mojich eventov.

Ktoré cvičenie si teda vybrať?

Je to úplne individuálne. Niektomu vyhovuje dvojhodinová intenzita holotropného dýchania, iní preferujú plán na niekoľko týždňov dopredu. Ďaľší si „oddýchajú“ tých pár kolečiek denne z Wim Hofa a cítia z toho benefity. Akúkoľvek metódu si vyberieš, bude to prvý krok na fascinujúcej ceste objavovania mystéria, ktorým je tvoj dych. Tak ešte raz – nadýchni sa, vydýchni a nachvíľu sa zastav. Možno v tej medzere niečo uvidíš.

[/tatsu_text][/tatsu_column][/tatsu_row][/tatsu_section]

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Nákupný košík