Od akého veku je možné vzdelávať dieťa doma?

Čo je domáce vzdelávanie Domáce vzdelávanie, domškoláctvo alebo homeschooling je forma vzdelávania, kedy dieťa alebo študent nechodí do tradičnej školy, ale „učí sa“ doma pod vedením rodičov alebo iných dospelých. Tento prístup umožňuje individualizovaný študijný plán, ktorý je prispôsobený potrebám a schopnostiam vášho dieťaťa. Domáce vzdelávanie môže zahŕňať rôzne metódy a techniky, od tradičných, pomocou […]

Od akého veku je možné vzdelávať dieťa doma? Read More »