Šikana na školách – domškoláctvo je len jedno riešenie

Šikana na školách: Skrytá epidémia dnešnej doby Dnes, keď sa svet zdá byť prepojený viac než kedykoľvek predtým, čelíme paradoxne aj problémom, ktoré zostávajú často neviditeľné. Jedným z takýchto tichých, ale ničivých javov je šikana. Táto „skrytá epidémia“ prebieha na chodbách, ale aj vo virtuálnom svete a nepekne ovplyvňuje životy detí a dospievajúcich. Mnohí si […]

Šikana na školách – domškoláctvo je len jedno riešenie Read More »